Idéoplæg: Byliv og cykelparkering i nedre Nordre Frihavnsgade

Af Ole Kassow, illustration af Fabio Mascio @grafiadesignhouse

Øvre Nordre Frihavnsgade – fra Trianglen til Strandboulevarden – skal opgraderes til cykelgade, gøres sikrere for de bløde trafikanter, roligere, skønnere og med mere byliv – uden at vi ofrer parkeringspladser. Jeg og to venner står bag det oprindelige idéoplæg fra 2014, der gennem en borgerinvolveringsproces i 2015 endte med at blive vedtaget og nu (efter først at være blevet ramt af et anlægsloft og derefter et veto fra politiet) gennemføres med byggestart i slutningen af 2021. Så vidt så godt.

Nedre Nordre Frihavnsgade, øst for Strandboulevarden, er desværre ikke med i projektet, hvilket er en mangel, da strækningen skæmmes af, at der ikke er nok cykelparkering til de ca. 180 cykler, der står parkeret i denne del af gaden. Tro det eller ej, men der findes faktisk kun 10 officielle cykelstativer på hele strækningen. Resten står parkeret langs husmurene, da især baggården i gadens sydlige karré ikke tillader cykelparkering, og da der kun er begrænsede p-muligheder for cykler i mellemgangene. Resultatet er, at fortovene stort set er ufremkommelige for forgængere og problematiske for bevægelses- eller synshæmmede personer, da cykler og ladcykler står i flere lag uden på hinanden. Jeg er selv cykelbruger og beboer på strækningen, så jeg kender den daglige kamp for et stykke ledigt husmur.

Cykler må iflg. Københavns Kommunes regler ikke fylde ud over udligningszonen, som her er ca. 70 cm. Med antallet af cykler, er det i praksis umuligt at holde sig inden for dette smalle område med det resultat, at den ene fortovsbane (og til dels den anden) permanent er blokeret af cykler.

Idéoplæg

Derfor har jeg udarbejdet et idéoplæg til nedre Nordre Frihavnsgade, der skal gøre den 175 meter lange strækning mellem Strandboulevarden og Østbanegade bedre på alle punkter.

Som udgangspunkt bevarer vi alle parkeringspladser til biler, men vi rykker dem ca. 1,5 meter ud fra fortovet. Dette er muligt, da gaden på denne strækning er 3 meter bredere end oppe ved Trianglen. På denne måde skaber vi et fleksibelt bånd, der løber langs begge fortov på indersiden af de parkerede biler, hvor der bliver plads til minimum 200 cykler, 15-20 træer, bænke, udeservering, ladcykelparkering og andet byinventar. Husenes facader bliver helt fri for cykelparkering, således at fremkommeligheden på fortovet bliver optimal.

En bonus er, at vi kan komme i gang for meget begrænsede midler. Et forsøg kan etableres, uden at vi flytter kantsten. Der skal males nogle linjer og opsættes nogle cykelstativer, og så er vi i gang. Der kan stå midlertidige træer i plantekasser, mens vi venter på en permanent løsning.

Den svenske bylivs- og mobilitetsekspert Christer Ljungberg taler om “den tredje plads”, som det uformelle sted mellem hjem og arbejde, hvor vi kan mødes. Den øgede mængde af mennesker, der arbejder hjemme, på hel- eller deltid, på grund af corona, har skærpet vores lyst til og behov for, at vores gader indbyder til ophold, hvorved der opstår flere tilfældige møder mellem mennesker, hvilket leder til, at vi lærer flere naboer at kende og til syvende og sidst øger den samlede tillid i området.

Lad mig høre din mening om oplægget. Send mig kommentarer, ris, ros og idéer på ole@purpose.dk. Udrustet med jeres feedback ryger oplægget afsted til Trafik- og Miljøforvaltningen og forhåbentlig en hurtigt behandling, der leder til, at vi får en lille oase på en strækning, der i dag fremstår kaotisk, og som ikke indbyder til ophold.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply