Debatoplæg – cykelgade i Nordre Frihavnsgade

 

collage orange

Der findes en gade i København, et af byens og Østerbros bedste handelsstrøg, der ikke har cykelstier. Som Mikael skriver ovre på Copenhagenize, svarer det til en gade i New York uden båttende taxier eller en gade i Paris, der ikke er spækket med caféer fyldt til bristepunktet med lunefulde filosofistuderende.

Gadens navn er Nordre Frihavnsgade og på trods af, at vi skriver 2014, er gaden i det store og hele designet for biler: Den har relativt smalle fortov, fuld bilparkering i begge sider – og altså – ingen cykelstier.

Ifølge den seneste måling fra 2011 er summen af cykler i gaden 5.800 i døgnet. Antallet af biler er 5.300. Så skulle man tro, at gaden ville være tilrettelagt majoriteten, altså cyklisterne, men det er altså ikke tilfældet. Ndr. Frihavnsgade er ganske enkelt en af de få tilbageværende trafikerede gader i København uden cykelsti.

Nordre Frihavnsgade Oversigtskort

Det er samtidig en gade med mange uheld i forhold trafikniveau og mange lokale cykelbrugere tilkendegiver, at de er utrygge i gaden og derfor helst undgår den. Det gælder især børn og ældre, men vi har også snakket med mange i alderen derimellem, der helst tager en omvej. De kommentarer, der går igen, er frygten for bildøre, der åbner og utålmodige busser og bilister, der overhaler cyklister på smalle steder og presser dem ind til siden.

En lokalpolitiker, Jonas Bjørn Jensen, gennemførte op til sidste kommunalvalg en underskriftsindsamling og en undersøgelse blandt beboerne i gaden og over 90% af de adspurgte ønskede cykelstier.

Vi har i flere år adskillige gange henvendt os til Trafik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune med forslag om cykelstier, men hver gang har svaret været, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi gaden i så fald ville miste parkeringspladser – som så skulle etableres andetsteds i nærheden. Hensynet til parkeringspladserne har altså i mange år vejet tungere end hensynet til sikkerheden og trygheden blandt cyklisterne, som der altså er flere af. Og som der givetvis ville være mange flere af, hvis gaden føltes tryg og sikker at cykle i.

Som et kuriosum er gaden en 50 km/t-zone (bortset fra den midterste del af gaden omkring Victor Borges Plads, hvor hastigheden “kun” er 40 km/t). Trods Københavns enestående status verden over som “City of Cyclists” er byen ikke med i 30 km/t-bevægelsen, som resten af Europa. Hvis Ndr. Frihavnsgade havde ligget i Amsterdam, Barcelona, Paris eller Wien, ville gaden have været en 30 km/t-zone for adskillige år siden.

Vi besluttede derfor at visualisere, hvordan gaden burde se ud og vores udgangspunkt var, at når det nu tilsyneladende er så svært at afskaffe parkeringspladser, ville vi give byplanlæggerne og politikerne en lettere, billigere og faktisk smartere og innovativ løsning. Hollænderne har deres velfungerende fietsstraat (cykelgader), som København af uransagelige årsager aldrig har taget til sig.
principskitse-01
Vi gjorde gaden til en cykelgade, som betyder, at biler er velkomne som gæster, men kører i et tempo afpasset cyklisternes hastighed, hvilket i praksis vil sige ca. 20 km/t.

Der bliver altså ikke den store forskel for bilisterne. Den samlede rejsetid gennem hele gaden vil højst blive 20-30 sekunder længere og hvad sikkert er vigtigere for de fleste bilister: Man kan stadig køre i gadens fulde længde, frem og tilbage, og parkere i begge sider. Den vigtigste forskel er mindsettet: At bilerne er gæster og at cyklisterne har fortrinsretten.

Vi beholder som udgangspunkt fortovs- og parkeringsbredden på henholdsvis 2,9 meter og 2 meter. Derudover anlægges dørzoner på 0,85 meter langs de parkerede biler, så vi dels får markeret, hvor bilerne faktisk må parkere og dels gør det sikrere for cyklisterne, ved at de ikke risikerer at få en bildør i hovedet. Endvidere etableres en midterstribezone på ca. 1 meter.

Vejbanen bliver på 2,5 meter i begge retninger af hensyn til bustrafikken.

Med jævne mellemrum anlægges der forgængerovergange eller hævede flader, hvor fodgængere sikkert kan krydse gaden.

I parkeringsbanen erstattes hver tiende parkeringsplads med træer, grønne områder og cykelparkering.

Vi håber med dette oplæg at skabe en debat om – og ikke mindst en løsning for – Nordre Frihavnsgade som et hyggeligt, trygt og levende handelsstrøg i et dejligt kvarter i verdens bedste by at bo i.

Debatoplægget er udarbejdet af:

Thomas Lygum Sidelmann, Urban Action

Mikael Colville-Andersen, Copenhagen Design Company

Ole Kassow, Purpose Makers

Tags: , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Folket har talt: Nordre Frihavnsgade i menneskehøjde | Purpose Makers - December 29, 2015

    […] til, at Purpose Makers, Copenhagenize og Urban Action for halvandet år siden publicerede et debatoplæg til fremtidens Nordre Frihavnsgade. Debatoplægget gav lige præcis anledning til en god debat, og dette inspirerede herefter […]

  2. Idéoplæg: Byliv og cykelparkering i nedre Nordre Frihavnsgade | Purpose Makers - April 27, 2021

    […] og med mere byliv – uden at vi ofrer parkeringspladser. Jeg og to venner står bag det oprindelige idéoplæg fra 2014, der gennem en borgerinvolveringsproces endte med at blive vedtaget og nu gennemføres med […]

Leave a Reply